Kontakt

Pragnieniem naszego serca, ...

jest udostępnić tą książkę tak wielu osobom jak to tylko możliwe w różnych językach. Ażeby to urzeczywistnić potrzebujemy kolporterów i wsparcia finansowego. Jeśli czujesz się w swoim sercu poruszony, skontaktuj się z nami.

Konto darowizn:

właściciel konta: Wiktoria Madej

38 1050 1748 1000 0092 8371 3320 (przelew krajowy) lub

PL 38 1050 1748 1000 0092 8371 3320 (przelew zagraniczny)
 

Z podziękowaniami: rodzina Demmler i Wiktoria

»Jam jest alfa i omega

[początek i koniec], mówi Pan,
Bóg, Ten który jest i który był,
i który ma przyjść,
Wszechmogący.«

»W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli.«

(Biblia – Objawienie św. Jana 1,8 i Ewangelia św. Jana 14,2-3)

»I otrze wszelką łzę z oczu ich,

i śmierci już nie będzie;
ani smutku, ani krzyku,
ani mozołu już nie będzie;
albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.«

 »Oto Ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych, i nie przyjdą one na myśl nikomu. Wieczna radość owionie ich głowę, dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną.« 


(Biblia  – Objawienie św. Jana 21,4 i Izajasza 35,10; 65,17)